Facebook Youtube Twitter Instagram Ow.ly Chat
Al·lega que ni l’execució cautelar de la sentència té sentit en aquest cas, ja que les obres estan igualment protegides a Lleida que en qualsevol altre museu, ni pot...

Featured News